Μάρμαρο Αλιβερίου Γκρί

Δείγμα

Αλιβερίου Γκρί

Φυσικά Χαρακτηριστικά

Φαινόμενη Ειδική Πυκνότητα 2714.00 kg/m2
Συντελεστής Υδαταπορρόφησης 0.12 % wt
Αντοχή σε Θλίψη 99.00 kg/cm2
Αντοχή σε Κάμψη 19.00 kg/m2
Δυναμικό Μέτρο Ελαστικότητας Μη διαθέσιμη τιμή
Φθορά μετά από Τριβή Μη διαθέσιμη τιμή

Χρήσεις

Προς το παρόν δεν έχουνε καταχωρηθεί ενδεικνυόμενες χρήσεις για το υλικό.

Εφαρμογές

Το υλικο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί από την εταιρεία μας στα παρακάτω ενδεικτικά έργα: