Μάρμαρο Γορτύνης Γκρι (ΦΑΙΣΤΟΥ) SILVER CRETA

Δείγμα

Γορτύνης Γκρι (ΦΑΙΣΤΟΥ) SILVER CRETA

Φυσικά Χαρακτηριστικά

Φαινόμενη Ειδική Πυκνότητα Μη διαθέσιμη τιμή
Συντελεστής Υδαταπορρόφησης Μη διαθέσιμη τιμή
Αντοχή σε Θλίψη Μη διαθέσιμη τιμή
Αντοχή σε Κάμψη Μη διαθέσιμη τιμή
Δυναμικό Μέτρο Ελαστικότητας Μη διαθέσιμη τιμή
Φθορά μετά από Τριβή Μη διαθέσιμη τιμή

Χρήσεις

Προς το παρόν δεν έχουνε καταχωρηθεί ενδεικνυόμενες χρήσεις για το υλικό.

Εφαρμογές

Το υλικο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί από την εταιρεία μας στα παρακάτω ενδεικτικά έργα: