Μάρμαρο Μαύρο Λειβαδιάς

Δείγμα

Μαύρο Λειβαδιάς

Φυσικά Χαρακτηριστικά

Φαινόμενη Ειδική Πυκνότητα Μη διαθέσιμη τιμή
Συντελεστής Υδαταπορρόφησης Μη διαθέσιμη τιμή
Αντοχή σε Θλίψη Μη διαθέσιμη τιμή
Αντοχή σε Κάμψη Μη διαθέσιμη τιμή
Δυναμικό Μέτρο Ελαστικότητας Μη διαθέσιμη τιμή
Φθορά μετά από Τριβή Μη διαθέσιμη τιμή

Χρήσεις

Βαθμός καταλληλότητας 5 από 5Δάπεδα εσωτερικών χώρων

Βαθμός καταλληλότητας 5 από 5Επενδύσεις Εσωτερικές

Βαθμός καταλληλότητας 5 από 5Επενδύσεις Εξωτερικές

Βαθμός καταλληλότητας 5 από 5Στέψη πισίνας (skimmer)

Βαθμός καταλληλότητας 5 από 5Δάπεδα εξωτερικών χώρων

Βαθμός καταλληλότητας 5 από 5Στέψη πισίνας (over flow) οξυγόνου

Βαθμός καταλληλότητας 5 από 5Πάγκοι κουζίνας

Βαθμός καταλληλότητας 5 από 5Στέψη πισίνας (over flow) χλωρίου

Βαθμός καταλληλότητας 5 από 5Πάγκοι μπάνιου

Εφαρμογές

Προς το παρόν δεν έχουν καταχωρηθεί παραδείγματα χρήσης του υλικού σε έργα της εταιρείας μας.