Πορόλιθος Τραβερτίνο Κόκκινο

Δείγμα

Τραβερτίνο Κόκκινο

Φυσικά Χαρακτηριστικά

Φαινόμενη Ειδική Πυκνότητα 2480.00 kg/m2
Συντελεστής Υδαταπορρόφησης Μη διαθέσιμη τιμή
Αντοχή σε Θλίψη Μη διαθέσιμη τιμή
Αντοχή σε Κάμψη Μη διαθέσιμη τιμή
Δυναμικό Μέτρο Ελαστικότητας Μη διαθέσιμη τιμή
Φθορά μετά από Τριβή Μη διαθέσιμη τιμή

Χρήσεις

Προς το παρόν δεν έχουνε καταχωρηθεί ενδεικνυόμενες χρήσεις για το υλικό.

Εφαρμογές

Το υλικο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί από την εταιρεία μας στα παρακάτω ενδεικτικά έργα: