Μάρμαρο Χίου Καφέ

Δείγμα

Χίου Καφέ

Φυσικά Χαρακτηριστικά

Φαινόμενη Ειδική Πυκνότητα Μη διαθέσιμη τιμή
Συντελεστής Υδαταπορρόφησης Μη διαθέσιμη τιμή
Αντοχή σε Θλίψη Μη διαθέσιμη τιμή
Αντοχή σε Κάμψη Μη διαθέσιμη τιμή
Δυναμικό Μέτρο Ελαστικότητας Μη διαθέσιμη τιμή
Φθορά μετά από Τριβή Μη διαθέσιμη τιμή

Χρήσεις

Βαθμός καταλληλότητας 5 από 5Επενδύσεις Εσωτερικές

Βαθμός καταλληλότητας 5 από 5Στέψη πισίνας (over flow) οξυγόνου

Βαθμός καταλληλότητας 4 από 5Στέψη πισίνας (skimmer)

Βαθμός καταλληλότητας 3 από 5Στέψη πισίνας (skimmer)

Βαθμός καταλληλότητας 3 από 5Πάγκοι μπάνιου

Βαθμός καταλληλότητας 3 από 5Πάγκοι κουζίνας

Βαθμός καταλληλότητας 3 από 5Στέψη πισίνας (over flow) χλωρίου

Βαθμός καταλληλότητας 3 από 5Επενδύσεις Εξωτερικές

Εφαρμογές

Το υλικο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί από την εταιρεία μας στα παρακάτω ενδεικτικά έργα: