Αρχοντικό της Πέπως

Προηγούμενο - Επόμενο

Έναρξη: 2008 - Περάτωση: 2008

Περιγραφή έργου

Επενδύσεις μπάνιων, δάπεδα μπάνιων, λαβομάνα μπάνιων από μάρμαρο Διονύσσου λευκό.

Βασικά υλικά έργου

Φωτογραφίες

Εξωτερική όψη αρχοντικού

Εξωτερική όψη αρχοντικού


Πάγκος λουτρού 1

Πάγκος λουτρού 1


Πάγκος λουτρού 2

Πάγκος λουτρού 2