ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Προηγούμενο - Επόμενο

Έναρξη: 2012 - Περάτωση: 2012

Περιγραφή έργου

Δάπεδα και επενδύσεις από υλικά Διδύμων, Πύργων, Nero Marquina

Βασικά υλικά έργου


Φωτογραφίες

Κεντρική είσοδος

Κεντρική είσοδος


Υποδοχή Συνριβάνι

Υποδοχή Συνριβάνι


Υποδοχή

Υποδοχή


Υποδοχή δάπεδο

Υποδοχή δάπεδο